ธุรกิจสปา

รายชื่อธุรกิจสปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ จากภาครัฐ 

DBD โลโก้เล็ก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศยอมรับ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถขยายตลาดธุรกิจบริการได้กว้างขึ้น ผ่านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ ณ สถานประกอบการจริง เพื่อช่วยให้มีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของธุรกิจแต่ละราย ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การบริหารจัดการองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 500 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป

ในปี 2560 ธุรกิจสปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรายชื่อ ดังนี้

ภาคกลาง

001 สบายคอร์เนอร์สปา   กรุงเทพฯ

002 คีรีธารา สปา แอนด์ มาสสาจ   กรุงเทพฯ

003 ชีวา สปา (กรุงเทพ)   กรุงเทพฯ

004 บรรณดาราสปา   กรุงเทพฯ

005 ภูตะวันสปา   นครปฐม

006 บ้านอักษิกา สปา   กรุงเทพฯ

007 บาหลี สปา   กรุงเทพฯ

008 เป็น ๑ นวดไทย & สปา   กรุงเทพฯ

009 นะ โมเม้น สปา   นนทบุรี

010 รีเฟรช แอท 24 สปา   กรุงเทพฯ

011 ศุภกร แอนด์ บอดี้สปา   กรุงเทพฯ

012 สยามทัช มาสสาจ แอนด์ สปา   กรุงเทพฯ

013 ไอดิน บิ้วตี้ แอนด์ สปา   กรุงเทพฯ

014 คำแสดสปา   กาญจนบุรี

015 บ้านประคบทองไทย สปา (สาขา 3) ชลบุรี

016 อาเกต สปา   ชลบุรี

017 ชิดา สปา   เชียงใหม่

018 ชีวา สปา (เชียงใหม่)   เชียงใหม่

019 เชียงใหม่สปามันตรา   เชียงใหม่

020 เต๋าการ์เด้นเฮลธ์สปาแอนด์รีสอร์ท   เชียงใหม่

021 ภูโคลน คันทรี คลับ   แม่ฮ่องสอน

022 มาซูมิ สปา   เชียงใหม่

023 ยู สปา   เชียงใหม่

024 ลานนาคำ สปา   เชียงใหม่

025 วารี สปา    เชียงใหม่

026 ศิรา สปา   เชียงใหม่

027 อารายานา สปา   เชียงใหม่

028 เฮลท์ ล้านนา สปา   เชียงใหม่

029 บ้านสวนสปา   ขอนแก่น

030 ปราณิสา สปา   ขอนแก่น

031 พฤกษา สปา   กาฬสินธุ์

032 เนเชอรัล เฮลท์ แอนด์ สปา   ประจวบคีรีขันธ์

033 เดอะ วีสปา   ภูเก็ต

034 บุษบากร สปา   กระบี่

035 เฟิร์สสปา   ภูเก็ต

036 รีเฟรช สปา แอท หัวหิน   ประจวบคีรีขันธ์

037 เรือนข้าว สปา   พังงา

038 อันวายด์ สปา บาย เดอะเซ้นซ์   ภูเก็ต

039 ไอร่า สปา แอนด์ เวลเนส   ภูเก็ต

040 รดารมย์สปา   กระบี่

 

Tourthai ททท โลโก้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานหลัก ของประเทศที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อไปนำสู่ ความเป็นมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันจึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือที่รู้จักกันในนามรางวัล “กินรี” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดเป็นประจำทุก ๒ ปี

kinnari

รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ เทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และได้กลาย เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และประการสำคัญ

คลิก >>>  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “กินรี” สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โลโก้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ