ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศยอมรับ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถขยายตลาดธุรกิจบริการได้กว้างขึ้น ผ่านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ ณ สถานประกอบการจริง เพื่อช่วยให้มีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของธุรกิจแต่ละราย ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การบริหารจัดการองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 500 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป

ในปี 2560 ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรายชื่อ ดังนี้

ภาคกลาง

001   ณฐารมย์   กรุงเทพฯ

002   พิศมัย รีแล็กซ์ มาสสาจ   กรุงเทพฯ

003   เลมอนกราส   กรุงเทพฯ

004   เฮือนคำ นวดแผนไทย   กรุงเทพฯ

005   บ้านคลายเมื่อย นวดเพื่อสุขภาพ   กรุงเทพฯ

006   จิวามณี เฟิร์มมิ้ง สปา   กรุงเทพฯ

007   บ้านตำนานไทย ทิชา   กรุงเทพฯ

008   ช.ช้างนวดแผนไทย   กรุงเทพฯ

009   เฟื่องฟ้า นวดเพื่อสุขภาพ  กรุงเทพฯ

010   เจ้าพระยาเวท นวดเพื่อสุขภาพ   กรุงเทพฯ

011   บลีส   กรุงเทพฯ

012   เสน่ห์ไทย   กรุงเทพฯ

013   เบญจาวดีนวดแผนไทย   กรุงเทพฯ

014   ณัฐฏ์จงกล นวดเพื่อสุขภาพ   นนทบุรี

015   ณัฐฏ์จงกล นวดเพื่อสุขภาพ สาขา 2  นนทบุรี

016   ภูตะวัน นวดแผนไทย   นครปฐม

017   ภูริตา  (สาขาบิ๊กซีลำลูกกา)   ปทุมธานี

018   ภูริตา (สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)   ปทุมธานี

019   ภูริตา (เทสโก้โลตัสสาขารังสิต)   ปทุมธานี

020   ภูริตา (สาขาตลาดน้ำคลอง 1)   ปทุมธานี

021   ภูริตา (เทสโก้โลตัสคลอง 4)   ปทุมธานี

022   ภูริตา (เทสโก้โลตัสลำลูกกาคลอง 2)   ปทุมธานี

023   ศิลาณ์รัก นวดเพื่อสุขภาพ   ปทุมธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

024   ไทยสปา   ขอนแก่น

025   เครือวัลย์ นวดเพื่อสุขภาพ   ขอนแก่น

026   ปราณิสา นวดแผนไทย   ขอนแก่น

027   เรือนพชร นวดแผนไทย   ขอนแก่น

ภาคใต้

028   ยายโสนวดแผนไทย   กระบี่

029   แสนสบายมาสซาส   ภูเก็ต

ภาคเหนือ

030   กรีนแบมบู มาสสาจ  เชียงใหม่

031   ณรัลฌาบิวตี้ แอนด์ มาสสาจ   เชียงใหม่

032   ดอกบัวไทย มาสสาจ   เชียงใหม่

033   เดอะเบสท์ นวดแผนไทย   เชียงใหม่

034   ทองน้ำหนึ่ง นวดเพื่อสุขภาพ   เชียงใหม่

035   ไทม์ ทู มาสสาจ   เชียงใหม่

036   นวดไทยเฮาส์   เชียงใหม่

037   เนวาน่า มาสสาจ   เชียงใหม่

038   เฟรนด์ มาสสาจ   เชียงใหม่

039   ลีลานวดไท ศรีภูมิ   เชียงใหม่

040   ลีลานวดไท ท่าแพ   เชียงใหม่

041   ลีลานวดไท พระสิงห์   เชียงใหม่

042   ลีลานวดไท ราชดำเนิน   เชียงใหม่

043   ลีลานวดไท ราชภาคินัย   เชียงใหม่

044   ลีลานวดไท ราชวิถี   เชียงใหม่

045   เลอเบสท์ นวดแผนไทย ไนท์บาซ่าร์   เชียงใหม่

046   เลอเบสท์ นวดแผนไทย (สาขานิมมาน)   เชียงใหม่

047   ไวท์-ออร์คิด มาสสาจ   เชียงใหม่

048   สบายไทย มาสสาจ   เชียงใหม่

 

คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

ปก คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพคู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ “คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจที่ต้องการประกอบธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่ดำเนินการอยู่แล้ว และสนใจยกระดับพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายในเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ กระบวนการจัดตั้งธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และแนวทางการยกระดับธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการและ/ หรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาพร้อมจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองก่อนจะยื่นขอเข้ารับรองมาตรฐานบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้ ผลการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานนี้จะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Click >> คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์