ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

รายชื่อธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ จากภาครัฐ 

DBD โลโก้เล็ก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศยอมรับ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถขยายตลาดธุรกิจบริการได้กว้างขึ้น ผ่านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ ณ สถานประกอบการจริง เพื่อช่วยให้มีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของธุรกิจแต่ละราย ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การบริหารจัดการองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 500 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป

ในปี 2560 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรายชื่อ ดังนี้

ภาคกลาง

001   ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บีอาร์ซี   กรุงเทพ

002   โกลเด้นไลฟ์ เนอสซิ่งโฮม   นนทบุรี

003   ณัฐจรรยา เนอร์สซิ่งโฮม   นนทบุรี

004   ไดมอนด์ โฮมแคร์ จำกัด   ปทุมธานี

005   น้ำใจรักษ์  เนอร์สซิ่งโฮม   กรุงเทพ

006   บลู สกาย เนอร์สซิ่งโฮม   กรุงเทพ

007   บ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์ กรุงเทพ

008   ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านอิ่มอุ่น   ปทุมธานี

009   บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม   กรุงเทพ

010   ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล (ติวานนท์)   นนทบุรี

011   บ้านสานบุญเนอร์สซิ่งโฮม   กรุงเทพ

012   ประเวศเนิร์สซิ่งโฮม   กรุงเทพ

013   ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนิร์สซิ่งโฮม   กรุงเทพ

014   มาย โฮม เนอร์สซิ่ง แคร์   กรุงเทพ

015   มาสเตอร์ซีเนียร์โฮม   กรุงเทพ

016   เมย์เดย์ เนอร์ซิ่งโฮม   พระนครศรีอยุธยา

017   แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์   กรุงเทพ

018   ยาย ย่า ตา ปู่ เนอสซิ่งโฮม   สมุทรสาคร

019   วราวรรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม   กรุงเทพ

020   ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาร์ท แคร์ เนอร์สซิ่ง โฮม   กรุงเทพ

ภาคตะวันออก

021   บ้านธาราวดีเนอร์สซิ่งโฮม   ปราจีนบุรี

022    บ้านวาสนาดูแลผู้สูงอายุ   ชลบุรี

ภาคใต้

023    ภูเก็ตเนิร์สซิ่งโฮม   ภูเก็ต

 

____________________________